Algemeen

Afstudeeropdracht: Huisstijl Othmar

Ontwerp van logo en verpakking
Ontwerp van logo en verpakking

Een startende bierbrouwerij voorzien van een volledig nieuwe huisstijl inclusief etiketten en verpakkingen.

Het gehele proces wat hierbij komt kijken werd zelfstandig uitgevoerd, van het begin tot het eind volgens de fasen Marketing en communicatie, Creatie en Executie (Koopmans,  2001). Ook vond er onderzoek plaats naar bestaande verpakkingen, en de invloed hiervan op de consument. Er wordt tevens onderzocht of het uiteindelijke ontwerp de juiste verwachtingen oproept bij de consument. Uiteindelijk wordt er gekeken hoe het product het best in de markt gezet kan worden.